KONFERENCJE i WARSZTATY

Działalność firmy koncentruje się na szkoleniach oraz  konferencjach organizowanych 
w szczególności  dla rynku farmaceutycznego.

 

Zdobyta wiedza i doświadczenie całego zespołu  pozwala na opracowanie zakresów merytorycznych zgodnych
z oczekiwaniami naszych Klientów w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu prawno-rynkowym.

 

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi propozycjami. Nasi  pracownicy są do Państwa dyspozycji.

 

tel: (22) 400 30 17, fax: (22) 121 80 78

info@cdcszkolenia.pl

informacje

aktualności

ZapRoszenia

więcej

Szkolenia skuteczne to szkolenia indywidualnie dopasowane do potrzeb Klienta.
W związku  z tym  każde szkolenie przygotowujemy w oparciu o informacje na temat specyfiki firmy. Docieramy do konkretnych potrzeb zarówno poszczególnych pracowników, zespołów, jak i całej firmy. Szczegółowa analiza potrzeb firmy w zakresie szkoleń, pozwala nam trafnie określić cele, jakie klient chce osiągnąć oraz wybrać skuteczne metody pozwalające je zrealizować.

 

NASZE Szkolenia wyróżniają na rynku

 • Trenerzy – to specjaliści-praktycy w dziedzinie min.: prawa farmaceutycznego, sprzedaży i marketingu, psychologii, menadżerowanie zarządzania zasobami ludzkimi.
 • Elastyczność – każdy oferowany moduł w ramach szkoleń zamkniętych, może zostać rozbudowany, "skrojony" na miarę wymagań danej firmy, opracowany na podstawie szczegółowej analizy jej potrzeb. Wielość modułów zapewnia, że mogą zostać zaspokojone różnorodne potrzeby szkoleniowe naszych klientów.
 • Wyjątkowość – oferowane moduły zostały przygotowane z uwzględnieniem swoistych potrzeb firm farmaceutycznych, na podstawie wiedzy i doświadczenia naszych trenerów - psychologów, niezależnych konsultantów i profesjonalistów o ogromnym doświadczeniu w pracy trenerskiej na rynku farmaceutycznym. Każde szkolenie jest wzbogacone w przykłady z życia wzięte, case studies, dostosowane do indywidualnych potrzeb każdego klienta, a także do realiów rynku i branży farmaceutycznej.

 

 

 lokalizacje naszych eventów

więcej

 • Szkolenia z regulacji prawnych europejskich  i krajowych

   

  Krajowe

  1. Prawo farmaceutyczne

  • Reklama produktów Rx i OTC
  • Dopuszczenie do obrotu produktów leczniczych
  • Badania Kliniczne produktów leczniczych
  • Warunki wytwarzania produktów leczniczych
  • Warunki obrotu
  • Zadania Inspekcji Farmaceutycznej i uprawnienia jej organów
  • Wymagania dotyczące aptek, hurtowni farmaceutycznych i placówek obrotu pozaaptecznego
  • Phramcovigilance
  • DPD
  • GMP
  • Farmakopea
  • Produkty weterynaryjne
  • Pozostałe aspekty ujęte w Pf

  2. Ustawa Refundacyjna

  3. Ustawa Wyroby Medyczne

  4. Ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia ( suplementy diety, produkty z pogranicza, FSMP)

  5. Ustawa o UOKiK

  6. Ustawa Prawo Zamówień Publicznych

  7. Kodeks Postępowania Administracyjnego (KPA)

  8. Ustawa o Produktach Biobójczych

  9. Ustawa o Ochronie Danych Osobowych

  10. Ustawa Prawo Własności Przemysłowej

  11. Ustawa Podatkowa

  12. Complaiance w branży farmaceutycznej

  13. Leki biologiczne i biopodobne  - regulacje krajowe

  14. Pozostałe akty prawne mające wpływ na funkcjonowanie branży farmaceutycznej

   

  PRAWO UNIJNE

  1. Leki biologiczne i biopodobne   - EMEA

  2. Decyzje komisji Europejskiej

  3. Dekrety i Rozporządzenia

  4. Rozporządzenia Rady Europy dotyczące Kosmetyków

  5. Orzecznictwo ETS

  6. Projekty

 • szkolenia miękkie

   

  Szkolenia menedżerskie:

  1. Target – menedżerowie każdego szczebla zarządzania

  2. Program – moduły ustalane indywidualnie, dostosowywane  do potrzeb Klienta

  3. Cel – wyposażenie uczestników w nowoczesne umiejętności skutecznego zarządzania

  4. Przykłady tematyczne:

  • KAM – współpraca z sieciami aptek czy umowy handlowe

  • Budowanie i zarządzanie zespołem

  • Rekrutacja i rozwój zespołu

  • Zarządzanie Przedstawicielem, czasem, terenem

  • Zarządzanie projektem i zmianą

   

  Szkolenia z umiejętności komunikowania się

  1. Target – wszystkie osoby w ramach firmy

  2. Program – moduły ustalane indywidualnie, dostosowywane  do potrzeb Klienta

  3. Cel – wyposażenie uczestników w umiejętności porozumiewania się w środowisku i utrzymanie więzi komunikacyjnych wewnątrz firmy

  4. Przykłady tematyczne:

  • Negocjacje i skuteczne porozumiewanie się

  • Autoprezentacja i wywieranie wpływu

  • Zaawansowane techniki negocjacyjne

  • Prezentacja

   

  Szkolenia sprzedażowe

  1. Target – Przedstawiciele Medyczni/Handlowi, pracownicy sprzedaży bezpośredniej

  2. Program – techniki sprzedaży, targetting , praca z trudnym klientem

  3. Cel – wyposażenie uczestników w nowoczesne metody i techniki sprzedaży bezpośredniej

  4. Przykłady tematyczne:

  • Zaawansowane techniki sprzedaży

  • Zaawansowane kontakty handlowe

  • Zarządzanie sprzedażą w terenie

  • Profesjonalna obsługa Klienta

  • Lauching - nowa marka, wprowadzenie nowej marki na rynek

   

  Oferta szkoleniowa obejmuje

  • opracowanie materiałów szkoleniowych - są to materiały do samodzielnego opanowania zagadnień  merytorycznych przez przedstawicieli

  • druk materiałów szkoleniowych i pomocy naukowych,

  • przygotowanie prezentacji multimedialnych na potrzeby szkolenia,

  • przeprowadzenie szkolenia z udziałem ekspertów i specjalistów w danej dziedzinie

  • opracowanie testów sprawdzających poziom przyswojonej wiedz

  • doradztwo w zakresie wyboru i interpretacji zagadnień merytorycznych

   

 • METODOLOGIA WARSZTATÓW ZAMKNIĘTYCH

   

  • Metoda treningowa aktywizująca uczestników poprzez ćwiczenia indywidualne, grupowe, symulacje oraz dyskusje oparte na praktyce np. sprzedażowej uczestników
  • Wykorzystanie testów na rozpoznanie własnych predyspozycji, formularze ćwiczeń oraz różne pomoce audiowizualne np. kamera video do rejestracji scenek.
  • Zastosowanie elementu działania i odtwarzania przebiegu wybranych ćwiczeń oraz elementu refleksji dotyczącego działania w formie shering session (wymiana spostrzeżeń i doświadczeń uczestników).
  • Krótkie podsumowania trenerów poszczególnych bloków zagadnień.
  • Rozwinięcie treningu w określonym kierunku w zależności od bieżących potrzeb grup i obserwacji dokonanych w trakcie warsztatów.

 Relacje
z konferencji
i warsztatów

więcej