Warsztat:

COMPLIANCE w firmach farmaceutycznych i wyrobów medycznych - aktualny stan prawny oraz planowane zmiany

Zapraszamy do udziału w warsztacie pt.  COMPLIANCE w firmach farmaceutycznych  wyrobów medycznych - aktualny stan prawny oraz planowane zmiany
(szczegółowe informacje,  w PDF-ie do pobrania), który odbędzie się w dniu 16 października 2018 r.
w Warszawie.

POBIERZ program (PDF)

pobierz

Zapraszamy do udziału w konferencji nt.  „WYROBY MEDYCZNE – stan aktualny oraz jak się praktycznie przygotować do nadchodzących zmian?"  (szczegółowe informacje,  w PDF-ie do pobrania), która odbędzie się w dniu 1-2 marca 2018 r. w Warszawie.

konferencja:

WYROBY MEDYCZNE 2018...

POBIERZ program (PDF)

pobierz

Warsztat:

AKTUALNE ZAPISY PODSTAWOWE, NOWE I ZMIENIONE
W FARMAKOPEI EUROPEJSKIEJ I W FARMAKOPEI POLSKIEJ; PROCEDURA CERTYFIKACJI ZGODNOŚCI Z FARMAKOPEĄ

EUROPEJSKA (CEP) W PRAKTYCE

Zapraszamy do udziału w warsztacie pt.  AKTUALNE ZAPISY PODSTAWOWE, NOWE I ZMIENIONE
W FARMAKOPEI EUROPEJSKIEJ I W FARMAKOPEI POLSKIEJ; PROCEDURA CERTYFIKACJI ZGODNOŚCI
Z FARMAKOPEĄ
EUROPEJSKA (CEP) W PRAKTYCE
(szczegółowe informacje,  w PDF-ie do pobrania), który odbędzie się w dniu 20 września 2018 r.
w Warszawie.

POBIERZ program (PDF)

pobierz

KONFERENCJA:

REFUNDACJA – stan obecny oraz planowane zmiany

Zapraszamy do udziału w konferencji pt.  REFUNDACJA – stan obecny oraz planowane zmiany
(szczegółowe informacje,  w PDF-ie wkrótce do pobrania), która odbędzie się w dniu 25 -26 października 2018 r.
w Warszawie.

POBIERZ program (PDF)

pobierz

Zapraszamy do udziału w konferencji nt.  „WYROBY MEDYCZNE – stan aktualny oraz jak się praktycznie przygotować do nadchodzących zmian?"  (szczegółowe informacje,  w PDF-ie do pobrania), która odbędzie się w dniu 1-2 marca 2018 r. w Warszawie.

konferencja:

WYROBY MEDYCZNE 2018...

POBIERZ program (PDF)

pobierz

KONFERENCJA:

REKLAMA LEKÓW RX , OTC I PRODUKTÓW BORDELINE –
w świetle aktualnych wymagań prawnych, najnowsze orzecznictwo

Zapraszamy do udziału w konferencji pt. REKLAMA LEKÓW RX , OTC I PRODUKTÓW BORDELINE –
w świetle
aktualnych wymagań prawnych, najnowsze orzecznictwo (szczegółowe informacje,  w PDF-ie do pobrania), która odbędzie się w dniu 25 września 2018 r. w Warszawie.

POBIERZ program (PDF)

pobierz