WARSZTAT:

ROZPORZADZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
I RADY (UE) 2017/745 I 2017/746 Z DNIA 5 KWIETNIA 2017 R.
W SPRAWIE WYROBÓW MEDYCZNYCH I W SPRAWIE WYROBÓW MEDYCZNYCH DO DIAGNOSTYKI IN VITRO

Zapraszamy do udziału w warsztacie pt.  ROZPORZADZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 I 2017/746 Z DNIA 5 KWIETNIA 2017 R.

W SPRAWIE WYROBÓW MEDYCZNYCH I W SPRAWIE WYROBÓW MEDYCZNYCH DO DIAGNOSTYKI IN VITRO  (szczegółowe informacje w PDF-ie do pobrania), który odbędzie się w dniu 24 stycznia 2019 r. w Warszawie.

POBIERZ program (PDF)

pobierz